Kontrola originality – Základné informácie

Aké doklady treba predložiť na kontrolu originality?

Ak je vozidlo evidované v SR :

 1. – Osvedčenie o evidencii vozidla „OEV“, v prípade že vozidlo má vydaný technický preukaz „TP“ treba predložiť TP aj OEV
 2. – občiansky preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla prípade firmy údaje firmy
 3. – osvedčenie o technickej kontrole a emisií [možnosť absolvovať u nás na počkanie]

Vozidlo dovezené zo zahraničia individuálne :

 1. – Osvedčenie o evidencii, prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované
 2. – Doklad o nadobudnutí vozidla – faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu
 3. – Osvedčenie o zhode COC ak má vozidlo udelené typové schválenie ES
 4. – Doklad o prepustení vozidla do volného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín

POZOR! Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných časti vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).

Komu slúži kontrola originality ?

 1. – kupujúcemu – eliminuje riziko zakúpenia zmanipulovaného vozidla
 2. – predávajúcemu – bezproblémový predaj, maximálna predajná cena
 3. – poisťovacím spoločnostiam – znižuje straty z poisťovacích podvodov
 4. – leasingovým spoločnostiam – znižuje riziko podvodov, chráni financie
emadeKontrola originality – Základné informácie