Dokumenty

Stanica technickej kontroly a Kontroly originality

CERTIFIKÁT podľa štandardu ISO 37001-2016

Podnet je možné podať telefonicky, osobne alebo písomne, mailom, anonymne alebo neanonymne.

Zodpovedná osoba: Marián Metes

mail: emade@emade.sk

EMADE, s.r.o., Za vodou 1068, 029 01 Námestovo

emadeDokumenty