Technická kontrola

 • Na našom pracovisku kontrolujeme technický stav vozidiel:
  • so zážihovým (benzínovým) motorom
  • s dieslovým (naftovým) motorom
  • elektromobilov
  • s alternatívnym pohonom (B/LPG, B/CNG)
  • prívesy a návesy
  • motocyklov – všetky kategórie

Pravidelná kontrola technického stavu motorového vozidla sa vykonáva v rozsahu overenia

 • dokladov
 • stavu a činností mechanizmov a zariadení vozidla, jeho súčastí a výbavy z hľadiska plnenia stanovených podmienok

Zvláštna kontrola

 • sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (napr. kontrola brzdovej sústavy, riadenia, osvetlenia, atď., alebo KTS v celom rozsahu). Výsledok tejto kontroly slúži zákazníkovi ako informácia.

Opakovaná kontrola

 • kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly do 60 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly. V ostatných prípadoch sa musí vykonať v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola

 • Povinnosť vykonania administratívnej technickej kontroly a administratívnej emisnej kontroly je upravená v § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).„Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní podľa § 23a ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo osvedčenia o emisnej kontrole.“

Cenník

NázovKategóriaPravidelná kontrolaOpakovaná kontrola
MotocykelL3, L4, L635,90 €20,00 €
Osobný automobil, štvorkolkyM1, N1, L5e, L7e47,90 €25,00 €
Osobný automobil + LPG, hybrid, elektroM1, N158,90 €25,00 €
Osobný automobil a aspoň 1 uznávanou výnimkou(napr. dovoz USA..)M1, N1, L5e, L7e200,00 €120,00 €
Nákladný automobilN2, N3, M2, M3, PS73,90 €40,00 €
Nákladný automobil + LPG, CNGN2, N3, M2, M3, PS78,90 €40,00 €
Prípojné vozidlo nad 750 kgO2, O3, O4, R2, R3, R451,90 €34,00 €
TraktorT1, T2, T3, T4, T556,90 €34,00 €
Vozidlo s obmedzenou premávkou
(mimo pracoviska + 10,-€)
traktor80,00 €34,00 €
Vozidlo s obmedzenou premávkouvlečka60,00 €20,00 €

NázovKategóriaCena v EUR
Administratívna kontrola zvýhodnená* všetky15,00
Administratívna kontrolavšetky20,00 €
Opis protokolu všetky10,00 €
Zvláštna TKM1, N1, L25,00 €
Zvláštna TKostatné kategórie40,00 €
Objednávkavšetkybez príplatku
Parkovanie 1 deňM1, N110,00 €

Opakovaná technická kontrola sa musí vykonať do 60 kalendárnych dní. Cena za technickú kontrolu obsahuje Protokol o technickej kontrole, Osvedčenie o technickej kontrole. Ceny sú uvedené s DPH a sú konečné.

*Zvýhodnená kontrola je v prípade, že prvá TK bola vykonaná na našom pracovisku

Cenník platný od 23.01.2023

emadeTechnická kontrola