Vykonanie kontroly (N/B/T)

Popis

Vykonanie kontroly (NAK/BUS/TR)