Objednávka

Vaše údaje:
Meno a priezvisko/Firma*:
Email*:
Dátum*:
Čas*:
Druh vozidla*:
Evidenčné číslo (ŠPZ)*:
Poznámka:
*Týmto udeľujem súhlas spoločnosti EMADE s.r.o., so sídlom Za vodou 1068, 029 01 Námestovo, IČO: 363 788 61, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11009/L, na spracovanie mojich osobných údajov za účelom spracovania a vybavenia objednávky na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu motorového vozidla a to na dobu 2 rokov od poskytnutia súhlasu.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa emadeatemadedotsk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať tu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
 
*Údaje označené hviezdičkou sú povinné

Vaša objednávka bola odoslaná…

Potvrdenie o akceptovaní obdržíte emailom.

Informácie o objednávke…

Objednať na technickú kontrolu, resp. emisnú kontrolu sa môžete minimálne 2 pracovné dni vopred pred plánovanou technickou kontrolou. O potvrdení objednávky budete spätne informovaný. Táto služba je spoplatnená čiastkou 5 EUR. Ďakujeme.
 

Zrušenie objednávky

Pre zrušenie objednávky zadajte kód, ktorý ste obdržali v potvrdzovacom emaile.