Pokyny na obsluhu

POKYNY NA OBSLUHU PRE BEZPEČNÚ A OPTIMÁLNU STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLO

Pred vjazdom

 • Pri zakúpení umývacieho programu v pokladni obdržíte 6-miestny kód
 • Odmontujte nosič batožín a strešné nadstavce, ťažné zariadenie
 • Odmontujte prípadne zasuňte anténu
 • Sklopte spätné zrkadlá
 • Zavrite všetky dvere a okná vrátane strešného

Zájdite s vozidlom k linke až pokiaľ nezasvieti nápis „STOP“ (medzi koľaje)

 • Vypnite motor, zatiahnite ručnú brzdu, prípadne zaraďte rýchlosť a opustite vozidlo
 • Pred spustením umývacieho programu si pozorne prečítajte návod na obsluhu
 • Zadajte 6-miestny číselný kód na ovládacom paneli
 • Počas umývania nevstupujte do pracovného priestoru umývacej linky
 • V prípade nebezpečenstva stlačte núdzové tlačidlo „STOP“

Keď svieti zelená

 • Umývanie je ukončené
 • Pre Vašu bezpečnosť po každom umytí skontrolujte brzdy
 • Prajeme Vám príjemnú cestu

UPOZORNENIE!
Za škody spôsobené nedodržaním návodu nepreberáme zodpovednosť.
Za prípadné škody na anténach, ozdobných lištách, zrkadlách, stieračoch,
nosičoch batožín, lyží, atď. neručíme.

max. výška vozidla 2,60 m               max. šírka vozidla 2,30 m