Cenník

Cenová ponuka pre umývanie motorových vozidiel

Exkluzív
7,49 €
 • vysokotlakové bočné predumytie
 • aktívna pena
 • umytie šampónom
 • umytie kolies a diskov
 • vysokotlakové umytie podvozku
 • ošetrenie  voskom
 • sušenie sušiacim a leštiacim prípravkom
Aktívna pena
6,49 €
 • vysokotlakové bočné predumytie
 • aktívna pena
 • umytie šampónom
 • umytie kolies a diskov
 • ošetrenie voskom
 • sušenie sušiacim a leštiacim prípravkom
Podvozok
5,89 €
 • vysokotlakové bočné predumytie
 • umytie šampónom
 • umytie kolies a diskov
 • vysokotlakové umytie podvozku
 • ošetrenie voskom
 • sušenie sušiacim a leštiacim prípravkom
Vosk
4,99 €
 • vysokotlakové bočné predumytie
 • umytie šampónom
 • umytie kolies a diskov
 • ošetrenie voskom
 • sušenie sušiacim a leštiacim prípravkom
Štandard
4,49 €
 • umytie kolies a diskov
 • vysokotlakové spodné umývanie
 • sušenie sušiacim a leštiacim prípravkom
ZÁKLADNÉ UMYTIE
3,49 €
 • umytie šampónom
 • umytie kolies a diskov
 • sušenie sušiacim a leštiacim prípravkom
Ručné predumytie (odporúčané pri silnom znečistení)
0,99 €
Chemické čistenie diskov
0,39 €
Dodávky, príplatok
1,49 €

Ceny sú uvedené s DPH 20%