Polícia v Námestove

Dopravný inšpektorát v Námestove

Otváracie hodiny pre verejnosť

 
otvorené od
do
Pondelok
7:30 – 12:00
13:00 – 15:00
Utorok
Streda
7:30 – 12:00
13:00 – 17:30
Štvrtok
Piatok
7:30 – 12:00

Tel. kontakt :  0961/47 1111

Správne poplatky v kolkoch

Úkon Poplatok
prihlásenie nového vozidla do evidencie a vydanie 2 ks štandardných TEČ (zahŕňa aj štandardné vydanie OE časť I a časť II) 66 €
zápis prvého a ďalšieho držiteľa – ZTP a vydanie 2 ks štandardných TEČ (zahŕňa aj štandardné vydanie OE časť I a časť II) 34,50 €
zmena držiteľa vozidla bez výmeny TEČ (zahŕňa aj štandardné vydanie OE časť I a časť II) 33 €
prisťahovanie držiteľa vozidla z iného okresu (platí sa za vydanie 2 ks štandardných TEČ, čo zahŕňa aj štandardné vydanie OE časť I a časť II) 33 €
zmena vlastníka vozidla (napr. zrušenie leasingu) 12 €
zmena údajov o držiteľovi alebo vlastníkovi vozidla 12 €
vyradenie vozidla z evidencie 5 €
vyradenie vozidla z cestnej premávky – dočasné vyradenie (platí sa za zápis zmeny v dokladoch) 6 €
zápis zmeny v dokladoch – platí pre osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydaný TP
(odcudzenie, nález vozidla, vyradenie z cestnej premávky a uvedenie do cestnej premávky)
6 €
zmena držiteľa a vlastníka z dôvodu nadobudnutia dedením, bez pridelenia nových TEČ bez poplatku
zmena držiteľa a vlastníka z dôvodu nadobudnutia dedením + prihlásenie vozidla v inom okrese (platí sa za štandardné TEČ) 33 €
odhlásenie vozidla do iného okresu bez poplatku
pridelenie voliteľnej TEČ (pár) 331 €
vydanie duplikátu plechovej TEČ (pár) 132 €