Obvodný úrad v DK

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dolný Kubín

Otváracie hodiny pre verejnosť

  otvorené od do
Pondelok 8:00 11:00,13:00,15:00
Utorok
Streda 8:00 11:00,13:00,16:00
Štvrtok
Piatok 8:00 13:00

Tel: 043/530 93 92, Fax: 043/530 93 97

Výška vybraných poplatkov v kolkových známkach:

Schválenie hromadnej prestavby typu vozidla  
Montáž plynového zariadenia 50 €
Inou prestavbou ako v prvom bode 200 €
Podanie žiadosti o:  
Uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla 100 €
Uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla 100 €
Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra,  Sa a PN 150 €
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 150 €
Schválenie prestavby jednotlivého vozidla
montážou plynového zariadenia 50 €
inou prestavbou ako v prvom bode 300 €
Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom 5 €
Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom ako náhrada za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla 20 €
Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla 5 €
Dočasné vyradenie vozidla z premávky
v lehote do 1 roka 5 €
v lehote od 1 roka do 2 roka 20 €
v lehote od 2 rokov do 4 rokov 35 €
v lehote od 4 rokov do 6 rokov 70 €
v lehote od 6 rokov do 10 rokov 170 €
v lehote nad 10 rokov 350 €
Opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky 5 €
Trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel 5 €
Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 20 €