Lehoty kontrol

Lehoty kontrol technického stavu (§ 2 vyhl. č. 327/1997 Z. z.)

Jednostopové, troj– alebo štvorkolesové vozidlá (nad 50 cm3 a 50 km/h), osobné a ľahké nákladné vozidlá ako aj k nim prípojné vozidlá- kategória L3, L4, L5, M1, N1, O1 a O2 prehliadka každé 2-roky, iba prvá prehliadka o 4 roky po prvom prihlásení do evidencie.

Nákladné vozidlá a k nim prípojné vozidlá, autobusy – kat. M2, M3, N2, N3, O3 a O4 každý 1 rok

Vozidlá zdravotníckej záchrannej služby, banskej záchrannej služby, poruchovej služby plynárenských zariadení, taxi služby, požičovne automobilov a vozidlá autoškôl schválené na výcvik každý 1 rok

Autobusy používané na medzinárodnú prepravu osôb – kategória M2, M3 každých 6 mesiacov

Traktory a k nim prípojné vozidlá – kategória T, OT1OT4 každé 2 roky
Poznámka: Vozidlá kategórie L1 (do 50 km/h a do 50 cm3) T, OT1 až OT4 sa nemusia podrobiť pravidelnej kontrole technického stavu do termínu, ktorý určí ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii ak nie sú schválené na cvičné účely.