Cenník

Cenník kontroly technického stavu (STK)

nalepka
Názov Kategória Cena v EUR
Motocykly L1, L2, L3, L4, L6 14,90 €
Osobné automobily M1, N1, L5, L7 22,90 €
Osobné automobily + LPG M1, N1 26,90 €
Nákladné automobily N2, N3, M2, M3, PS 44,90 €
Nákladné automobily + LPG N2, N3, M2, M3, PS 47,90 €
Prípojné vozidlá do 750 kg O1, R1 10,90 €
Prípojné vozidlá nad 750 kg O2, O3, O4, R2, R3, R4 24,90 €
Traktor T1, T2, T3, T4, T5 29,90 €
Administratívna kontrola 5,00 €
Kontrolná známka 3,50 €
Osvedčenie o TK 2,50 €
Opakovaná TK M1, N1, L 6,00 €
Opakovaná TK O1, R1 3,50 €
Opakovaná TK O2, O3, O4, R2, R3, R4 8,00 €
Opakovaná TK N2, N3, M2, M3, PS 14,00 €
Opakovaná TK T1, T2, T3, T4, T5 14,00 €
Opis protokolu 3,00 €
Zvláštna TK M1, N1, L 8,00 €
Zvláštna TK ostatné kategórie 15,00 €

Cena sa skladá z ceny za výkon samotnej kontroly podľa príslušnej kategórie vozidla a z ceny za pridelenie kontrolnej nálepky a osvedčenia o kontrole. Osvedčenie o kontrole a kontrolná nálepka sa prideľuje iba vtedy, ak je vozidlo hodnotené ako spôsobilé.Kontrolná nálepka a osvedčenie o kontrole slúži ako doklad na preukazovanie platnosti TK/EK pri kontrole v cestnej premávke. Opakovaná technická/emisná kontrola sa musí vykonať do 60 kalendárnych dní.

Cenník platný od 01.07.2018