Overenie nálepiek

Čo je overenie čísla kontrolnej nálepky technickej kontroly ?

Pomocou internetovej stránky www.testek.sk možno overiť, ktorému vozidlu a s akou lehotou platnosti bola pri
technickej kontrole pridelená kontrolná nálepka s konkrétnym číslom.

Dáta pochádzajú z informačného systému, v ktorom sú zhromažďované údaje o všetkých vykonaných technických kontrolách vozidiel v Slovenskej republike. Údaje sa do databázy zapisujú v reálnom čase, súčasne s vykonaním technickej kontroly. Výsledok overenia kontrolnej nálepky je preto vždy aktuálny, okrem nižšie uvedených obmedzení. Služba je bezplatná a verejnosti voľne prístupná.

Postup pri overení:

Po kliknutí na odkaz sa otvorí nové okno s formulárom. Do jednotlivých polí sa zadá séria (napr. SKAi) a číslo (napr. 000001) kontrolnej nálepky nalepenej na vozidle.

Pri zadávaní série je potrebné rozlišovať veľké a malé znaky.

Ak informačný systém kontrolnú nálepku eviduje ako pridelenú pri technickej kontrole, zobrazí sa identifikačné číslo VIN vozidla (výrobné číslo vozidla), ktorému bola pridelená, a lehota platnosti prislúchajúcej technickej kontroly. V opačnom prípade, ak v systéme nie je evidované, že by nálepka bola niektorému vozidlu pridelená, sa zobrazí text "záznam sa nenašiel".


Aké sú obmedzenia overenia čísla kontrolnej nálepky ?

Databáza obsahuje údaje o všetkých TK vykonaných od 1.1.2007! Dovtedy časť STK používala nekompatibilné staršie informačné systémy. Ak bola kontrolná nálepka vydaná pred týmto dátumom, nemusí ju informačný systém rozoznať ako pridelenú vozidlu. Postupom času, po uplynutí lehoty platnosti všetkých technických kontrol vykonaných do roku 2007, bude databáza obsahovať údaje o všetkých platných technických kontrolách.
Nemožno tiež vylúčiť, že pri zadávaní čísla niektorej kontrolnej nálepky do informačného systému mohlo prísť k chybe alebo preklepu. Za správnosť vložených údajov zodpovedá kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu na STK vykonal.

Komu je overenie čísla kontrolnej nálepky určené?

Objavujú sa falzifikáty kontrolných nálepiek viac či menej podobné originálu. Prichádza k pokusom prelepiť nálepku pridelnú vozidlu, ktoré technickú kontrolu úspešne absolvovalo, na vozidlo iné. Pri takejto manipulácii spravidla prichádza k poškodeniu nálepky, nie každý si však pri pohľade na ňu uvedomí, že pôvodne patrila úplne inému vozidlu.
Službu preto možno odporúčať najmä tým, ktorí kupujú ojazdené vozidlo. Alebo aj tým, ktorí si nechajú návštevu STK vybaviť prostredníctvom sprostredkovateľa, a nemajú tak istotu, že vozidlo skutočne na technickej kontrole bolo.