Cenník

Cenník emisnej kontroly

nalepka
Názov Cena v EUR
Emisná kontrola benzín, bez katalyzátora 14,90 €
Emisná kontrola benzín + plyn, bez katalyzátora 20,90 €
Emisná kontrola Benzín, Diesel do 3,5 t 23,90 €
Emisná kontrola osobné Benzín RKAT s LPG, CNG 27,90 €
Emisná kontrola vznetové nad 3.5t,  diesel 29,90 €
Emisná kontrola traktory 26,90 €
Administratívna kontrola 5,00 €
Kontrolná známka 3,50 €
Osvedčenie o EK 2,50 €
Opakovaná emisná kontrola kategória M1, N1 6,00 €
Opakovaná emisná kontrola ostatné kategórie 12,00 €

Cena sa skladá z ceny za výkon samotnej kontroly podľa príslušnej kategórie vozidla a z ceny za pridelenie kontrolnej nálepky a osvedčenia o kontrole. Osvedčenie o kontrole a kontrolná nálepka sa prideľuje iba vtedy, ak je vozidlo hodnotené ako spôsobilé.Kontrolná nálepka a osvedčenie o kontrole slúži ako doklad na preukazovanie platnosti TK/EK pri kontrole v cestnej premávke. Opakovaná technická/emisná kontrola sa musí vykonať do 60 kalendárnych dní.

Cenník platný od 01.07.2018