Akú vysokú pokutu ?

Akú vysokú pokutu zaplatím ?

Priestupky podľa § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.


 • Príkazové dopravné značky, Daj prednosť v jazde a Stoj daj prednosť v jazde…
 • 60 €
 • Zákazové dopravné značky ( Zákaz vjazdu všetkých vozidiel,…)
 • 60 €
 • Zákazové dopravná značky Zákaz predchádzania …
 • 60 €
 • Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia …
 • 30 €
 • Vedenie vozidla bez vodičského preukazu, ak vodič nie je držiteľom vod. oprávnenia…
 • 60 €
 • Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok …
 • oznámiť
 • Obsluha telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla
 • 60 €
 • Jazda na motocykli bez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby
 • 60 €
 • Nepripútanie sa bezpečnostným pásom alebo nepoužitie iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy
 • 60 €
 • Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou
 • o viac ako 10 km/h
 • 50 €
 • o viac ako 20 km/h
 • 100 €
 • o viac ako 30 km/h
 • 200 €
 • o viac ako 40 km/h
 • 300 €
 • o viac ako 50 km/h
 • 400 €
 • o viac ako 60 km/h
 • 500 €
 • o viac ako 70 km/h
 • 650 €
 • Nezastavenie pred križovatkou „Stoj, daj prednosť v jazde“
 • 60 €
 • Neosvetlenie idúceho motorového vozidla
 • 60 €
 • Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb
 • 60 €
 • Jazda motorového vozidla do 3,5t na diaľnici bez označenia platnou nálepkou
 • do 365 €